pagina de start
ultima actualizare 22.02.2005 ro ru
Cauta pe sait

Legislatia RM
Dictionar de termeni juridici
Jurisprudenta CEDO
NOUTATI
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 210 din 26.02.2016 este aprobat Regulamentul cu privire la Registrul garanțiilor reale mobiliare, publicat în Monitorul Oficial nr.49-54 din 4 martie 2016 (Regulamentul poate fi accesat la următorul link).

 Potrivit pct.12 a Regulamentului registratori pot fi următorii subiecți:

            a) notarii;

            b) societățile de registru;

            c) societățile de investiții care au dreptul să desfășoare activitate de custodie;

            d) depozitarul central;

            e) organizațiile de microfinanțare;

            f) Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală;

            g) companiile de leasing

            h) băncile

Subiecții menționați mai sus, care doresc să activeze în calitate de registrator depun o cerere la Ministerul Justiției în bir. 406, anexînd copia buletinului de identitate, copia licenței, rechizitele bancare și alte documente necesare pentru a fi incluși în lista registratorilor autorizați.

Totodată, subiecții trebuie să fie înregistrați la Centrul de Operare a Datelor cu Caracter Personal, avînd calitatea de operator de date cu caracter personal și șă dețină cheie electronică (semnătură digitală).

În acest context, accesul activ și pasiv la Registrul garanțiilor reale mobiliare va fi acordat exclusiv în bază de contract încheiat cu Centrul de Informații Juridice în condițiile Hotărîrii Guvernului nr.241 din 6 martie 2006.

În urma achiziționării de către registrator a cheii electronice de la Centrul de Telecomunicații Speciale, Centrul de Informații Juridice va atribui registratorului accesul individual la sistemul informațional de înregistrare a garanțiilor reale mobiliare.

Pentru înregistrarea avizelor de modificare, radiere, executare a gajurilor, anterior înregistrate în Registrul gajului bunurilor mobile, registratorii sînt exclusiv notarii publici înregistrați în lista registratorilor autorizați precum și la Centrul de Informații Juridice. Avizele de executare a gajului și cele de radiere a gajului se înscriu în Registrul gajului bunurilor mobile în care a fost deja înscris avizul de înregistrare a aceluiași gaj, registratorul asumîndu-și propria responsabilitate supra operării datelor.

Pentru orice informație suplimentară, rugăm să ne contactați la nr. de tel 0(22)235726, Caminschi Ion și la adresa de e-mail: ion.caminschi@justice.gov.md.

Totodată, Vă informăm din data de 01 aprilie 2016  pînă la 04 aprilie 2016 Registrul garanțiilor reale mobiliare nu va funcționa, deoarece  se vor executa lucrări de profilaxie și testare.

Ulterior, acesta va  putea fi accesat la următorul link: https://gu.justice.gov.md.
Noutati
Noutati
Arhiva
Publicatii
Rapoarte
Linkuri
Contacte

Linia instituţională pentru informare: 022 235726

Legislatia RM Coduri Hotariri Cedo Dictionar de termeni juridici Tratate Internationale
Noutati Publicatii Forum Linkuri Contacte
©2019 Agenția Resurse Informaționale Juridice